Loader

Uygulamalı Davranış Analizi (uda)

Uygulamalı davranış analizi (UDA), sosyal açıdan önemi olan davranışları değiştirmeyi amaçlayan, davranışçı kuramın öne sürdüğü, davranışın temel prensiplerine dayalı süreçleri kullanan bir bilim dalıdır.
Uygulamalı davranış analizi (UDA), her bireyin kendine özgü bir öğrenme şekli ve öğrenme geçmişi olması nedeniyle her öğretim ya da davranış yönetim tekniğinin bireyde başarıyla sonuçlanmayacağı varsayımı ile geliştirilmiştir. Bu nedenle uygulamalı davranış analizi (UDA), bireysel farklılıkları dikkate alır.

 

Uygulamalı Davranış Analizi (uda)

Uygulamalı davranış analizi (UDA) davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır.

Uygulamalı davranış analizi (UDA) toplum açısından önemli olan davranışların bireye kazandırılmasında kullanılan davranışsal yaklaşımın ışığında ve genellikle bu yaklaşıma göre yapılmakta olan uygulamaları sistematik olarak sınamak ve bireyin davranışlarını değiştirmektedir.

Uygulamalı davranış analizi (UDA): Uygulamalı davranış analizi, toplumsal açıdan önemli ve sorunlu davranışları değiştirmek için edimsel koşullama kuramı ilkelerini kullanan bir yaklaşımdır (Baer, Wolf ve Risley).

UDA eğitimi PERA Ankara, PERA Kampüs, PERA Avcılar, PERA Başakşehir, PERA Dil Konuşma, PERA Yaşam Merkezimizde verilmektedir. Program içeriği ve süreci hakkında bize ulaşarak bilgi edinebilirsiniz.