Loader

İşitsel Rehabilitasyon

 • Türkiye'de her 100 çocuktan 5’inde işitme kaybı olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye İstatistik Kurumu Verileri TÜİK, 2010

 

 • İşitme kaybı alıcı ve ifade edici iletişim becerilerinin gelişmesinde gecikmelere yol açar.

 

 • İşitme kayıplı bireyin kelime haznesi normal işiten bireylere göre  daha yavaş gelişme gösterir.

 

 • İlerleyen yaşla beraber işitme kayıplı bireylerin kelime hazneleri ile normal işiten bireylerin kelime haznesi arasındaki fark da artar. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

 • İşitme kaybı doğuştan ya da sonradan oluşan çocuklar dil-konuşma, iletişim, bilişsel ve sosyal gelişim alanlarında gecikme göstermektedir.

 

 • İşitme kaybı olan çocukların okul başarısı  da etkileniyor!

 

 • İşitme kaybı lisan bozukluğu ve öğrenme güçlüğüne yol açar. Okul eğitiminde başarısızlık ile sonuçlanır.

 

 • İşitme kaybı olan çocuklar birkaç anlamı olan kelimeleri anlamakta güçlük çekerler.

 

 • Somut kelimeleri soyut anlam taşıyanlara göre daha kolay öğrenirler.

 

 • Konuşma ve yazma eyleminde karışık cümleleri anlamakta güçlük çekerler.

 

 • İşitme kayıplı bireylerin matematiksel kavramları algılamada desteğe ihtiyacı vardır.

 

 • İşitme kaybı okuma becerimizin gelişimini olumsuz etkilemektedir.

 

 • İletişimde çekilen güçlükler sosyal çevreyle etkileşim ve özgüvende eksikliklere yol açar.

 

 • İleri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan çocuklar özel eğitim desteği almadan ilköğretim dördüncü sınıftan sonra başarı gösteremezler.

 

 • Hafif ve orta derecede işitme kaybı olan çocuklar eğitim almadıkları takdirde ilköğretim dördüncü sınıfa kadar akranlarıyla eşdeğer performans sergileyemezler.

 

 • İşitme kayıplı çocuklar akranlarını özel eğitim almadan yakalayamazlar.

 

 • İşitsel rehabilitasyon doğuştan veya sonradan edinilmiş işitme kaybına bağlı olarak bireyin gelişim aşamalarında ortaya çıkabilecek kısıtlılıklarından korumak,Var olan kısıtlılıkları en aza indirebilmek için işitme kayıplı bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenen ve yeteneklerini geliştiren özel eğitimi kapsamaktadır.

 

 • İşitsel rehabilitasyon kimler tarafından verilmektedir?  

İşitsel rehabilitasyon; işitme engelliler öğretmeni, odyolog ve odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanları tarafından verilmektedir.

 

 • KURUMUMUZDA İŞİTSEL REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ODYOLOG VE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANLARI TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.
İşitsel Rehabilitasyon