Loader

İşitsel Rehabilitasyon-2

İşitsel Rehabilitasyon-2

İşitme kayıpları doğuştan veya sonradan olarak gelişebilir.

Her 1000 doğumda 1-3 kişide görülen işitme kaybı doğumsal defektler arasında en sık görülendir.

Ülkemizde 2008 yılından itibaren yeni doğan işitme taraması yapıldığını biliyor muydunuz?

T.C. Sağlık Bakanlığı

 • Yenidoğan taraması ile işitme kaybı tanılanan ve altı aydan önce gerekli müdahalelerin yapıldığı çocuklarda kritik dönemde elde edilen dil gelişiminde akranlarıyla eşdeğer ilerleme gösterdikleri saptanmıştır.
 • İşitme kaybı geç tespit edilen çocukların dil ifadeleri , sosyal becerileri ve kognitif yetenekleri geliştirmeleri ve sosyal yaşantısı ile bütünleştirilmesi olanaksız görülmektedir.
 • Bu nedenle ülkemizde  2008 yılından itibaren hastaneden taburcu olmadan önce her çocuğa yeni doğan işitme taraması yapılmaktadır.
 • Ülkemizde 2015 yılından itibaren okul çağı çocuklarda işitme tarama programı yapıldığını biliyor muydunuz?
 • İşitme kaybı sadece bebeklik döneminde değil çeşitli nedenlerle doğum sonrasında da görülebilmektedir. İşitme iletişim, eğitim ve sosyal yaşantımız gibi birçok alanda önemli bir etkiye sahiptir. Bireyin okul yaşantısının başlaması ile daha önemli bir hale gelmektedir. Okul çağı döneminde işitme kaybında binde dokuzluk bir artış görülmektedir. Tek kulakta ya da iki kulakta oluşan işitme kaybı okul çağı çocuklarının %14’ünden fazlasını etkilemektedir. Yalnızca tek kulakta işitme kaybı olması dahi sınıf başarısını etkilemekte ve sınıf tekrarı %37 oranında görülmektedir.  Çocuklarda görülen işitme kaybı gerekli müdahale ve eğitim sağlanmadığı takdirde okul başarısını önemli derecede etkilemektedir  (Kemaloğlu, 2007). Bu nedenle ülkemizde 2015 yılından itibaren okul çağı çocuklarında işitme tarama programı yapılmaktadır.
 • İşitme engelli çocukların iletişim, alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmek, sosyal gelişimlerini ve akademik başarılarını desteklemek için erken tanı ve müdahale önem taşımaktadır (Dienfendorf, 2002; Happer ve ark., 1994). Zeka bölümü puanı normal sınırlar içinde olan, işitme kaybı doğumdan sonraki ilk 6 ayda tanılanan ve erken eğitime başlayan çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin, işitme kaybı 6. aydan sonra tanılananlara göre anlamlı düzeyde iyi olduğu belirtilmektedir İşitme kayıplı çocukların dil becerilerini geliştirmek, sosyal etkileşimlerini arttırmak ve akademik başarılarını desteklemek için erken tıbbi tanı ve cihazlandırma önem taşımaktadır (Akmeşe ,2015). Yapılan araştırmalarda zeka puanı normal sınırlar içinde olan, doğumundan sonraki altı ay içinde tanılanan ve eğitime başlayan çocukların dil becerilerinin, işitme kaybı altıncı aydan sonraki bir süreçte tanılanan akranlarına göre anlamlı düzeyde daha iyi olduğu saptanmıştır (Yoshinaga-Itano ve ark., 1998; Houston ve Miyamoto 2010).
 • Doğuştan çok ileri derece işitme kaybı olan çocuklar işiten akranları ile karşılaştırıldığında dil bileşenlerinde farklı sorunlar yaşamaktadır. Aynı zamanda yaşadıkları iletişim güçlüğüne bağlı olarak eğitim durumlarında ve sosyal becerilerinde gecikme görülmektedir (Boons ve ark.,2013).
 • İşitme kaybında erken tıbbi müdahale, tanılama ve cihazlandırma kadar önemli olan bir diğer faktör ise aile eğitimidir. Erken dönemde aile eğitimi ile birlikte özel eğitime başlanmalı ve işitsel rehabilitasyon uygulanması çocuklarda beklenilen düzeyde alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır (Geers, ve ark. ,2003; Marschark ve ark., 2007).

 

Günlük yaşantınızda;


Konuşmaların tekrarlanmasını sık sık istiyor musunuz?

 

Dijital ortamdaki sesleri (Televizyon, radyo vb) etrafınızdaki insanlardan daha yüksek sesle  dinliyor musunuz?

 

Çevrenizdeki kişiler dinlediğiniz seslerin yüksek olduğunu söylüyor mu?

 

Duyduğunuz seslerin ne taraftan geldiğini bulmakta zorlanıyor musunuz?

 

Gürültülü ortamlarda ya da göz teması kuramadığınız zamanlarda konuşulanları anlamakta ve takip etmekte  güçlük çekiyor musunuz?

 

Bunlardan birkaçını yaşamak sizi üzüyor, yoruyor ya da strese girmenize sebep oluyor mu?

(Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı).

 

Yukarıda bahsedilen durumlardan herhangi biri ile karşılaşıyorsanız odyologunuza işitme testi yaptırmalısınız.

 

 

İşitme kaybı nasıl ölçülür?

İşitme kaybı, bireyin yaşına ve cinsiyetine oranla var olan işitmesindeki azalmadır. Tek kulakta veya her iki kulakta da farklı frekanslarda işitme kaybının derecesi ve tipi Odyologlar tarafından yapılan tanısal Odyolojik testler ile belirlenir.

Hafif işitme kaybı

26-40 dB HL arasındaki işitme kaybıdır. Konuşulanları işitebilirsiniz fakat fısıltıları duymakta zorlanırsınız.

Orta derece işitme kaybı

41-55 dB HL seviyesindeki işitme kaybıdır. Konuşmaları duyabilir fakat söylediklerini anlamakta zorlanabilirsiniz. Konuşan kişi sesini yükseltirse daha kolay anlayabilirsiniz. Bir cümle içindeki sesli harfleri duyabilir, ancak sessiz harfleri duyamayabilirsiniz. Bu durumda söylenileni tahmin etmeye çalışırsınız. Kişi konuşan kişiyi görürse daha rahat anlayacaktır.

Orta-İleri derecede işitme kaybı

 • 56-70 dB HL seviyesindeki işitme kaybıdır. Normal bir ses düzeyi ile konuşan bir kişinin konuşmasını az duyabilirsiniz. Bir grup sohbetini takip etmekte zorlanırsınız.

İleri derece işitme kaybı

 • 70-90 dB HL işitme kaybıdır. Yalnızca yüksek sesteki konuşmaları yüz yüze ve arka plan gürültüsü olmadan duyabilirsiniz ya da hiç duyamayabilirsiniz. Sadece bazı yüksek sesleri duyabilirsiniz. Bir otomobilin kornası gibi çok yüksek sesler sizi normal işitme duyusuna sahip bir kişide olduğu gibi irkiltmez.

İleri derece işitme kaybı

 • 70-90 dB HL işitme kaybıdır. Yalnızca yüksek sesteki konuşmaları yüz yüze ve arka plan gürültüsü olmadan duyabilirsiniz ya da hiç duyamayabilirsiniz. Sadece bazı yüksek sesleri duyabilirsiniz. Bir otomobilin kornası gibi çok yüksek sesler sizi normal işitme duyusuna sahip bir kişide olduğu gibi irkiltmez.

 

Odyolog Merve Koçak

 

KURUMSAL EĞİTİMLER

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı