Loader

İlkokul Çağında Dört İşlem Becerilerinde Neleri Öğreniyoruz?

Alanda sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi; alt beceriler tamamlanmadan üst düzey becerilerin çalışılıp tamamlanmasını beklemek. Müfredat bu konuda bize yol gösterici bir harita.
Ders planlarımızı şekillendirirken çocuklarımızın hangi aşamada olduğunu doğru belirleyip haritada ona göre yol izlememiz öğretim programını amacına ulaştıracaktır. Bununla birlikte çocuklarımızın derse karşı motivasyonunu da yükseltecektir.

İlkokul Çağında Dört İşlem Becerilerinde Neleri Öğreniyoruz?

İLKOKUL 1.SINIFTA DÖRT İŞLEM BECERİLERİNDE NELERİ ÖĞRENİYORUZ?
TOPLAMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
Toplama işleminin anlamını kavrar.
Zihinden toplama işlemi yapar.
Toplamları 20'ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
Doğal sayılarla toplama.
İşlemini gerektiren problemleri çözer.
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini fark eder.
Toplamları 20'yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

ÇIKARMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
20'ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

ÇARPMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
İLKOKUL 1.SINIFTA ÇARPMA İLE İLGİLİ KAZANIM BULUNMAMAKTADIR.

BÖLME İŞLEMİ KAZANIMLARI
İLKOKUL 1.SINIFTA BÖLME İLE İLGİLİ KAZANIM BULUNMAMAKTADIR.

İLKOKUL 2.SINIFTA DÖRT İŞLEM BECERİLERİNDE NELERİ ÖĞRENİYORUZ?
TOPLAMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
Toplamları 100'e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapar.
İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer
zihinden toplama işlemi yapar.


ÇIKARMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
100'e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
Eşittir işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki “eşitlik” anlamını fark eder.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.


ÇARPMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar (gerçek nesnelerle yapılan çalışmalara yer verilir)
Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar ( Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur, 10’a kadar olan sayıları 1,2,3,4, ve 5 ile çarpar, Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir, yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5dahil) Çarpım tablosu oluşturulur, çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır
Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer ( tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır)


BÖLME İŞLEMİ KAZANIMLARI
Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.
20 içinde doğal sayılarla kalansız işlem yapılır.
Bölme işleminin sembolik gösterimine geçmeden önce, bölme işlemini ardışık çıkarma olarak modeller.
Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (+) kullanır.
Öğrencilerin bölme işlemi sürecinde verilen probleme uygun işlemi seçmeleri sağlanır
Bölünen, bölen, bölüm ile bölüm çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

İLKOKUL 3.SINIFTA DÖRT İŞLEM BECERİLERİNDE NELERİ ÖĞRENİYORUZ?
TOPLAMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapar.
Zihinden toplama işlemi yapar.
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

ÇIKARMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
İki basamaklı sayıların 10’un katı olan İki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahmini işlem sonucuyla karşılaştırır.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

ÇARPMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
Çarpma işleminin kat anlamını açıklar (Çarpmanın kat anlamının tekrarlı toplama anlamıyla ilişkisi vurgulanır).
Çarpım tablosunu oluşturur (100’lük tablodan yararlanarak ve liste şeklinde yazarak çarpın tablosunu oluşturmaları sağlanır) .
İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayı, en çok üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayı çarpar (eldeli çarpma işlemlerine yer verilir, çarpımları 1000’den küçük sayılarla işlem yapılır.
10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar (sınıf sınırlılıkları içinde kalınır).
5’e kadar (5 dahil) Çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya bir azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder (uygun tablolar kullanılarak çarpanlardan biri bir arttıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar arttığı veya çarpanlardan biri bir azaldıkça çarpının diğer çarpan değeri kadar azaldığı fark ettirilir) .
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer (problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir).

BÖLME İŞLEMİ KAZANIMLARI
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
Bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak işleme en büyük basamaktan başlanması gerektiği vurgulanır.
Bölme işleminde kalan, böylenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.
Somut nesnelerle yapılan modellemelerin yanı sıra, sayı doğrusu vb... modeller de kullanılır.
Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
Bölme işleminde bölünenin, bölen ve bölüm çarpımının kalan ile toplamına eşit olduğu modelleme ve işlemlerle gösterilir.
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

İLKOKUL 4.SINIFTA DÖRT İŞLEM BECERİLERİNDE NELERİ ÖĞRENİYORUZ?
TOPLAMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar.
Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer.

ÇIKARMA İŞLEMİ KAZANIMLARI
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahmini işlem sonucuyla karşılaştırır.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

BÖLME İŞLEMİ KAZANIMLARI
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Bölünen ve bölüm arasındaki basamak sayısı ilişkisi fark ettirilir.
Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyerek işlemin doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanır.
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
Problem çözerken en çok üç işlem gerektiren problem üzerinde çalışılır.
En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.

Not: Kazanımlar hazırlanırken “Matematik Dersi Öğretim Programı (İlk ve Ortaokul 2018)" esas alınmıştır.

KURUMSAL EĞİTİMLER

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı