Loader

Diskalkulinin Belirtileri Veya Diskalkulik Olan Bireylerin Bazı Ortak Özellikleri

Diskalkulinin Belirtileri Veya Diskalkulik Olan Bireylerin Bazı Ortak Özellikleri

Diskalkulinin belirtileri veya diskalkulik olan bireylerin bazı ortak özellikleri

• Belleğin zayıf çalışması sebebiyle yapılan hatalı hesaplamalar

• Temel matematik becerileri içeren işlemlerin oldukça yavaş ve zor çözülmesi

• Toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliğini tanımadaki yetersizlik

• Matematik problemlerinde kullanılan adım ve işlemleri sergilemede zorlanma

• Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması

• Görsel ve mekânsal işleyiş ile ilgili problemler

• İşlemlerde sürekli on parmak kullanma

• Sayıları kıyaslamada zorlanma, negatif ve pozitif sayıları ayırt edememe

• Para üstü verirken şaşırma

• Gün, hafta, ay, mevsimler vb. kavramları anlamada güçlük çekme

• Zamanı anlatmada, yer ve yönü bulmada zorlanma

• Stratejik planlamada beceri eksikliği (örn: satranç oynarken)

• Matematikteki genel kavramları anlayamama ve hatırlayamama

• Kesirler konusunu anlamada zorlanma

• Sayıların geçtiği öğrenmelerde hafıza zayıflığı

• Matematiksel sembollerin kafa karıştırması

• Günlük hayat problemlerini anlamada, bilgileri ve olayları sıralamada zorlanma

• Basit geometrik şekilleri çizememe ve tanımlayamama


Kaynakça: Akın ve Sezer (2010)