Loader

Dil Ve Konuşma Bozuklukları

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil gelişimi, doğumla birlikte başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklar yaşamlarının ilk günlerinden itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler çıkarmaya ve içinde yaşadıkları toplumda konuşulan dilin temel yapısını kazanmaya başlamaktadırlar. Dil tüm kuralları ile birlikte, geçirilen yaşantılar sırasında doğal olarak öğrenilmektedir. Çocuklar dili modelleri dinleyerek, bu modelleri taklit ederek, geri iletimi algılayarak, deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak öğrenmektedirler.

Dil Ve Konuşma Bozuklukları

 DİL VEKONUŞMA AYNI ŞEY MİDİR?   

Konuşma ve dil arasında anlamsal farklılığın anlaşılması önemlidir. Konuşma; kişinin düşüncelerini ve duygularını konuşma sesleriyle ifade etme yeteneğidir. Dil düşünceleri; sesler, yazı sembollerini ya da jestleri kullanarak hem sözel hem de sözel olmayan tekniklerle karşıdaki kişi ile anlamlı iletişim kurabilmede kullanılmaktadır. 

Buna göre dil ve konuşmayla ilgili bozukluklar da birbirinden farklıdır. 

Bir kişi diğerlerini anlamakta, düşüncelerini paylaşmakta güçlük çekiyorsa bu dil bozukluğudur.  Eğer bir kişi konuşma seslerini düzgün veya akıcı telaffuz edemiyorsa, konuşması akıcı değilse ya da sesiyle problemi varsa bu konuşma bozukluğudur.     

 NEDİR?                                                                

Bir çocuk konuşma seslerini doğru ve akıcı bir şekilde üretmekte zorluk yaşıyorsa bu bir konuşma bozukluğudur.

Emirhan 4 yaşında kendisine sorulan sorulara uygun cevaplar veriyor, çevresindeki nesne ve olayları veya isteklerini sözel olarak ifade edebiliyor ancak aile üyeleri ve yeni tanıştığı kişiler tarafından konuştuklarının çoğunluğu anlaşılamıyor veya en yakınındaki kişiler tarafından anlaşılabiliyor.

Bir çocuk başkalarının söylediklerini anlamakta ve duygularını düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak ifade edebilmede güçlük yaşıyorsa bu bir dil bozukluğudur.

Yiğitcan 4 yaşında söylenenleri anlamasına rağmen isteklerini ve ihtiyaçlarını sözel olarak beklenen düzeyde ifade edemiyor yani tek kelimelerle veya basit cümlelerle kendini ifade ediyor. Diğer taraftan zorunlu kaldığı durumlarda işaretle iletişim kuruyor. Yiğitcan’ ın söylediklerini ailesi ve en yakınındaki kişiler dışındakiler kolaylıkla anlayamıyor.

Dil ve konuşma bozuklukları alanında sektördeki 13 yıllık deneyim ve birikimimizi 2018 yılından itibaren Pera Ankara çatısı altında devam ettirmekteyiz.

Başta gecikmiş konuşma, artikülasyon (sesletim)   bozukluğu, fonolojik (ses bilgisel) bozukluk, akıcılık bozuklukları (kekemelik, takipemi), edinilmiş dil bozuklukları (afazi) , apraksi olmak üzere dil ve konuşma bozuklukları alanında PERA Ankara olarak Çankaya'da eğitim ve destek vermekteyiz.                                                                       

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı

Nevin TANSEL