Loader

Otizm Aba Kapsamlı Eğitim Programı (başlangıç Düzeyi)

OTİZM ABA KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI (Başlangıç Düzeyi)

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

Otizm Aba Kapsamlı Eğitim Programı (başlangıç Düzeyi)

OTİZM ABA KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI (Başlangıç Düzeyi)

Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

İki günlük eğitimde etkili bir ABA programı oluşturmaya odaklanılacaktır. Uygulama ve videolarla destekelenen eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir.

Otizmli çocukları öğrenmeye karşı motive etme
ABA temelli eğitim programlarının temel özellikleri
Temel öğren ve iletişim becerilerinin analizi
Etkili ve bir eğitim programı planlama ve uygulama
Değerlendirme ve programda gerekli uyarlamaları gerçekleştirme